rtuta.gif (2715 バイト)

rtuta2.gif (1883 バイト)

rtuta3.gif (1854 バイト)

rtuta5.gif (2059 バイト)

(参考)薄めのバックにした場合

rtuta.gif (2715 バイト)
rtuta2.gif (2059 バイト)
rtuta3.gif (1854 バイト)
rtuta5.gif (2059 バイト)

back.gif (2246 バイト) home.gif (2196 バイト) next.gif (2193 バイト)